NETTKUNST FRA 1994 TIL 2000- og kunstnerisk aktivitet på nettet nå

Jenny Holzer: (Adaweb)

Please Change Beliefs
Heath Bunting: (Irational.org) _readme.html
Eva Grubinger: Netzbikini
En annen interesse for nettet vises i arbeider som både kan ses som rent formale eksempler på hva man kan gjøre med en nettleser, men som også gir et ubehag og en ettertanke i forhold til hva vi tar som et selvfølgelig grensesnitt
jodi (jodi.org) binhex
Den kommersielle optimismen som rådde i dot.com verden var interessant materiale for mange kunstnere.
Daniel Andujar (Technologies to the People) The Street Access Machine
Alexei Shulgin: (easylife.org) FuckUFuckMe

Natalie Bookchin oppsummerer noen typiske trekk i syllabus for 'Introduction to Computing in the Arts' (VA40) course at the University of California, San Diego, Visual Arts Department i 1997.

Å utfordre kunstinstitusjonen var innebygd i tidlig nettkunst, ettersom publisering og distibussjon var uavhengig av institusjoner.

Nye sosiale strukturer med evaluerende makt opptrer også på Internett-

Introduction to net. art (Shulgin/Bookchin)

net.art er død, men kunst på Internett har akkurat begynt. Ettersom flere formater er blitt mulig å distribuere, er ikke net.art i seg selv så interessant lenger . Alt digitalt materiale kan i prinsippet distibuerers nå

Katrina Neiburga and Peteris Kimelis, presented at Ambient TV T-shroom, using globalised media to pinpoint the local.
Software art repository at : runme.org
Acoustic Space Lab Real space development utilising historical left-overs...

Development of different and new media initiatives continues, the main aims might be changing towards research, contextualisation and education. ( FI: M-cult, NO:pnek, SE: electrohype, reformulating CRAC?)

Activism is focused more on globalism and indymedia through Attac and similar.

Contacting african. asian and Latin- American artists and cultural organisations.

 

sarai

SOME RESOURCES
Metamute http://www.metamute.org
Sarai http://www.sarai.net/
Ctheory http://www.ctheory.net/
Rhizome http://rhizome.org
The Thing

http://www.thing.org Berlin

http://www.thing.net New York

postlister

nettime http://www.nettime.org/
spectre http://coredump.buug.de/cgi-bin/mailman/listinfo/spectre
nice http://nice.x-i.net
e-kunst

http://e-kunst.no

 

:110 http://www.kunst.no/110
   
video
lossless video http://www.videokasbah.net/lossless.html
unxposed http://www.unxposed.com/
Danish Video Data Bank http://www.videoart.suite.dk/videofestivals/index.htm
netradio/sound
microsound http://www.microsound.org/
xchange http://xchange.re-lab.net
norwegian resources
kunstnett http://www.kunst.no
pnek http://www.pnek.
Atelier Nord http://www.anart.no
BEK http://www.bek.no
TEKS http://www.teks.no
notam http://www.notam02.no/
Localmotives

http://www.localmotives.no

Through increased capacity, development of new software and the arisal of a new generation with a different perspective on the Internet as an artistic and communicative channel, new forms and possibilities emerge. Video, animation and live streaming/television of video
Superchannel-webTV http://www.superchannel.org
Morten N Halvorsen m.fl. http://www.koept.net/
Stanza http://www.stanza.co.uk/
 
http://www.langston.com/Fun_People/2000/2000ACS.html
  http://www.tv-tv.dk/index.php/Oversigt
 

Joni, Nis, Amy and Stijn, cooperative communitiy

http://www.free-soil.org/

BOMB magazine http://www.rtmark.com
  http://www.theyesmen.org/
  http://nugu.lt/KIT/
NETTSTEDER FOR MASSEDISTRIBUSJON

Wikipedia

kollektiv encyclopedia, se http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

 

Flickr

Deling og visning av foto, lagring i søkbar database

 

http://www.youtube.com

videodatabase, åpen og søkbar

 

 

rss-strømmer og pod-casts

f.eks Google reader http://www.google.com/reader/view/

og http://www.nrk.no/podkast/

 

 

online texts

Beyond Interface. Museums and the Web by Steve Dietz and others
Human, all too Posthuman? Net Art and its Critics
by Josephine Berry
Site-specifity in net.art by Inke Arns
Danish Culture Net essayforum
Nettkunstforum (Norwegian archive)
GNU manifesto