Pressemelding
KunstVerket Galleri


KunstVerket Galleri har begynt å satse på en utstillingsprofil som presenterer forskjellige uttrykksmåter som eksisterer i samtidskunsten. MOUNTAIN MIRROR med Kristin Bergaust er et viktig ledd i denne satsningen.


MOUNTAIN MIRROR
13. - 29. september 2002

Åpning fredag 13. september kl 20.00

Kristin Bergaust viser to nye videoinstallasjoner: "Looks" og "Mountain Mirror".

Ved inngangen til galleriet møter vi "Looks" - et felt av hvitt lys innfelt i en vegg. Oppløst fra sin fysiske plassering i et ansikt, på en kropp, står et par øyne og ser imot deg. De smiler, de betrakter, de trekker seg tilbake, for så å gli over i et neste par øyne tilhørende en annen person. Mange av personene er i slekt: de er foreldre, barn eller søsken. Fraværet av hudfarge, ansiktstrekk og kropp dematerialiserer menneskene som individer, tilbake blir likevel blikket som en kommunikasjon av personlighet, identitet og som et speil for betrakteren.

Utstillingens indre rom er dobbeltprojeksjonen "Mountain Mirror" - et dramatisk og vakkert landskap med sjø og fjell gjennom skiftende vær og til varierende tider på døgnet. Gjennom de to synkroniserte videofilmene opptrer en mannsfigur som på ulike vis måler seg med landskapet. Han er del av omgivelsene, han er transparent, han er fremmed, han speiles, han er ladet av landskapet. Skjønnheten har sår i form av støy i både lyd og bilde.

Kristin Bergausts kunstneriske virksomhet omfatter bokstavelig talt et nettverk
av arbeidsformer: innenfor kulturpolitiske miljøer er hun kjent som initiativtaker for omfattende prosjekter innen nye medier. Hun har også vært engasjert i internasjonale kunstnernettverk med fokus på forholdet mellom informasjonsteknologi, ytringsfrihet og utvikling av demokrati i Europa. Som leder av Atelier Nord medielab for kunstnere fram til i fjor, var hun kjent for sin faglige kompetanse. Som kurator og prosjektleder har hun fremmet nye tendenser blant unge kunstnere. Å skille hennes kunst fra dette engasjementet, lar seg vanskelig gjøre, men om vi prøver, møter vi et bredt felt av nye medier: video, lyd, animasjon, sensorstyring, hypertekst og internettprosjekter.

Uavhengig av arbeidsformer kan vi likevel si at et grunnleggende trekk i Kristin Bergausts kunstneriske produksjon er refleksjon over og undersøkelse av nettverk, enten det er i form av intime bånd mellom mennesker, flyktige sosiale strukturer eller oppbygningen av cyberspace. Også mentale og psykiske prosesser kan beskrives som hypertekststrukturer.

Det utgis en katalog i forbindelse med utstillingen. Teksten i katalogen er skrevet av kunsthistoriker Siv Hofsvang.

Pressen er velkommen til å møte kunstneren under montering av utstillingen.

Kristin Bergausts internettside: http://www.kristinbergaust.no
E-post: kristin@anart.no
Telefon Kristin Bergaust: 99693513


For nærmere avtale om møte i galleriet og for billedmateriale, katalog og annen praktisk hjelp kontakt Steinar Liverud ved KunstVerket Galleri, Tromsøgt. 5 B, 0565 Oslo. Telefon: 23 23 41 50, faks: 23 23 41 51.

Åpningstider: tirsdag, onsdag, fredag: 9-16, torsdag: 9-18, lørdag: 10-16, søndag: 12-16.