Internett og nettverk er både verktøy, arena, tema og omgivelser for kunst.

Internett påvirker også andre sider av kunsten enn den som presenteres som nettkunst

  • kort bakgrunn med eksempler
  • nettverk og mailinglister
  • innflytelse på annen kunstpraksis -egne eksempler

BAKGRUNN

Net.art er et begrep oppstått i små nettverk av kunstnere og andre som begynte å eksperimentere med Internett midt på 90-tallet.

Det er allerede oppstått en internasjonal "kanon" av europeisk, kritisk orientert net.art.

 

De første arbeidene bygget på tekst, fordi Internett til å begynne med var svært begrenset både når det gjaldt nettlesernes tekniske muligheter til å vise visuelt materiale og overføringskapasiteten i selve nettet.

Noen eksempler:

Jenny Holzer: (Adaweb)

Please Change Beliefs
Heath Bunting: (Irational.org) _readme.html

Heath kommenterer sider ved Internett og bruken av det i sitt arbeid,, mens Jenny Holzer bruker Internett til å utvide et prosjekt som allerede utgjør en kjerne i hennes kunstneriske virksomhet i andre medier -på alt fra lystavler til marmor.

Hva oppnår hun? Kontakt med et publikum- diskusjonen omkring interaktivitet er en viktig side ved nye medier i kunstnerisk sammenheng

Apropos

Eva Grubinger (The Thing Vienna) Netzbikini
En annen interesse for nettet vises i arbeider som både kan ses som rent formale eksempler på hva man kan gjøre med en nettleser, men som også gir et ubehag og en ettertanke i forhold til hva vi tar som et selvfølgelig grensesnitt
jodi (jodi.org) binhex
Den kommersielle optimismen (eller like godt megalomanien) som rådet omkring de økonomiske mulighetene ved Internett har interessert mange kunstnere:
Daniel Andujar (Technologies to the People) The Street Access Machine
Alexei Shulgin: (easylife.org) FuckUFuckMe

NETTVERK

Uformelle nettverk av kunstnere og andre aktører oppstod paralelt med net.art net.art var en del av kommunikasjonsformen sammen med mailinglister og felles fysiske møtepunkter.

 

Paradokser oppstår fordi kunst utenfor en kunstkontekst får en annen valør.

Nye sosiale strukturer med evaluerende makt oppstår-også på Internett. De tradisjonelle kunstinstitusjonene forsøker å følge opp, men klarer i liten grad å bli aktører-noe som antakelig er nødvendig i dette feltet.

Sannsynligvis har vi ikke de kulturinstitusjonene som vi trenger for å utvikle kunstfeltet på internett

Uformelle internasjonale nettverk med stadige møter og arrangementer er en del av den kunstneriske aktiviteten og nå de viktigste utviklingsmiljøene

net.art er dødt, mens nettkunst er forstått som kunst på Internett knapt har begynt. Nettverkene er fortsatt under utvikling.

MAILINGLISTER -NETTVERK, ARKIVER OG STARTSIDER

nettime http://www.nettime.org/
spectre http://post.openoffice.de/cgi-bin/mailman/listinfo/spectre
nice http://nice.x-i.net
e-kunst http://kunst.no/e-kunst/
xchange http://xchange.re-lab.net
pnek

http://www.pnek.

Gjennom utviklingen av programvare og økningen av kapasitet oppstår nye muligheter og nye former. Video, animasjon og livesendinger av både lyd og bilde.
Needweb Flash "consumer club" Needweb
Xchange-mailingliste, nettverk for nettradio http://xchange.x-i.net/
Subbau -galleri, nettverksorganisasjon http://www.subbau.org/
Superchannel-webTV http://www.superchannel.org
Tate Modern webcast http://www.tate.org.uk/modern/programmes/webcasting
ARTIKLER ONLINE
Introduction to net. art (Shulgin/Bookchin)
Beyond Interface. Museums and the Web (Steve Dietz and others)
Site-specifity in net.art Inke Arns