http://anart.no/~kristin/makt.html
Introduction to net. art (Shulgin/Bookchin)
Internett og nettverk er både verktøy, arena, tema og omgivelser for kunst.
Perioden 1994-98 var en slags net.art gullalder hvor arbeidene i stor grad behandlet Internett som fenomen, også kritisk i forhold til teknologiutvikling, monopolisering og tilgjengelighet. Aktivisme og net.art var paralelle aktviteter.

Hybrid Media Lounge i 1997 Documentautstillingen i Kassel satte søkelys på en aktivitet mellom kunst, aktivisme og subkultur.

 

 

 

 

De første arbeidene er bygget på tekst, fordi Internett til å begynne med var svært begrenset både når det gjaldt nettlesernes tekniske muligheter til å vise visuelt materiale og kapasitet i selve nettet.

Noen eksempler:

Jenny Holzer: (Adaweb)

Please Change Beliefs
Heath Bunting: (Irational.org) _readme.html

Heath kommenterer sider ved Internett og bruken av det i sitt arbeid,, mens Jenny Holzer bruker Internett til å utvide et prosjekt som allerede utgjør en kjerne i hennes kunstneriske virksomhet i andre medier -på alt fra lystavler til marmor.

Hva oppnår hun? Kontakt med et publikum- diskusjonen omkring interaktivitet er en viktig side ved nye medier i kunstnerisk sammenheng

Apropos

Eva Grubinger (The Thing Vienna) Netzbikini
En annen interesse for nettet vises i arbeider som både kan ses som rent formale eksempler på hva man kan gjøre med en nettleser, men som også gir et ubehag og en ettertanke i forhold til hva vi tar som et selvfølgelig grensesnitt
jodi (jodi.org) binhex
Utfordringen av kunstbegrepet og kritikk av kunstinstitusjonen var så og si implisitt i aktiviteten. Man trengte ingen godkjennelse fra de etablerte institusjonene i form av juryering og kuratering. Dette endrer kunstnerens posisjon på flere måter.
Den kommersielle optimismen som rådet omkring dot.com verden har interessert mange kunstnere:
Daniel Andujar (Technologies to the People) The Street Access Machine
Alexei Shulgin: (easylife.org) FuckUFuckMe

"Fake" nettsteder er blitt en egen genre...

ofte som politisk kritikk og kritikk av den globaliserte økonomien

Paradokser oppstår fordi kunst utenfor en kunstkontekst får en annen valør.

Nye sosiale strukturer med evaluerende makt oppstår-også på Internett. De tradisjonelle kunstinstitusjonene forsøker å følge opp, men klarer i liten grad å bli aktører-noe som antakelig er nødvendig i dette feltet.

Sannsynligvis har vi ikke de kulturinstitusjonene som vi trenger for å utvikle kunstfeltet på internett

Uformelle internasjonale nettverk med stadige møter og arrangementer er en del av den kunstneriske aktiviteten og nå de viktigste utviklingsmiljøene

rtmark er spesialister WTO Theyesmen

net.art er dødt, mens nettkunst er forstått som kunst på Internett knapt har begynt. Nettverkene er fortsatt under utvikling.

MAILINGLISTER -NETTVERK, ARKIVER OG STARTSIDER

nettime http://www.nettime.org/
spectre http://post.openoffice.de/cgi-bin/mailman/listinfo/spectre
nice http://nice.x-i.net
e-kunst http://kunst.no/e-kunst/
ECB http://www.e-c-b.net/
xchange

http://xchange.re-lab.net

 

Gjennom utviklingen av programvare og økningen av kapasitet oppstår nye muligheter og nye former. Video, animasjon og livesendinger av både lyd og bilde.

Internett blir en kanal for andre kunstnere enn dem som har spesiell medieinteresse

Needweb Flash "consumer club" Needweb
Xchange-mailingliste, nettverk for nettradio http://xchange.x-i.net/
Subbau -galleri, nettverksorganisasjon http://www.subbau.org/
Superchannel-webTV http://www.superchannel.org
Tate Modern webcast http://www.tate.org.uk/modern/programmes/webcasting

Utviklingslinjer fremover med utgangspunkt i media initiatives og nettverk

Aktivismeinteressene går mot independent media, Attac og andre organisasjoner

Nettverkene orienterer seg mot utvikling av nye institusjoner og arbeidsformer samt mot utdannelse

Kontakt med asiatiske, afrikanske og latinamerikanske kunstnere og kulturelle organisasjoner

sarai

ARTIKLER ONLINE

Beyond Interface. Museums and the Web (Steve Dietz and others)

Josephine Berry:Net art history

Site-specifity in net.art Inke Arns