1.Om å fortelle en historie:

Folkeeventyreneog gjentakelsene.

Muntlig fortelling med komposisjon som bygger på gjentakelser: (Per Pål og Espen Askeladd, troll med tre seks og ni hoder, handlingsforløp som gjentas med små variasjoner...)

Aristoteles poetikk: Om diktekunsten. full tekst på engelsk

But most important of all is the structure of the incidents. For
Tragedy is an imitation, not of men, but of an action and of life, and
life consists in action, and its end is a mode of action, not a
quality. Now character determines men's qualities, but it is by
their actions that they are happy or the reverse. Dramatic action,
therefore, is not with a view to the representation of character:
character comes in as subsidiary to the actions.
But again, Tragedy is an imitation not only of a complete action,
but of events inspiring fear or pity. Such an effect is best
produced when the events come on us by surprise; and the effect is
heightened when, at the same time, they follows as cause and effect.
The tragic wonder will then be greater than if they happened of
themselves or by accident; for even coincidences are most striking
when they have an air of design. We may instance the statue of Mitys
at Argos, which fell upon his murderer while he was a spectator at a
festival, and killed him. Such events seem not to be due to mere
chance. Plots, therefore, constructed on these principles are
necessarily the best.
Fear and pity may be aroused by spectacular means; but they may also
result from the inner structure of the piece, which is the better way,
and indicates a superior poet. For the plot ought to be so constructed
that, even without the aid of the eye, he who hears the tale told will
thrill with horror and melt to pity at what takes Place.

En mulig modell:

1.anslag

2 presentasjon/introduksjon

3 fordypning -bakgrunn

4 opptrapping

5 konfliktløsning/vendepunkt

6 avtoning

Ibsen retrospeksjon: Gjennom en fortid som avsløres i nåtiden oppstår konflikten i dramaet

Bibelen og Hollywood -om poetikk og stil

2 Struktur i en visuell fortelling :

standpunkt, opptaksmanus, storyboard, , klippemanus, logg

Om dialoger:

Norske kortfilmer:Asphaug, Straume

Frederico Fellini: La Strada -reisen i begynnelsen av filmen, første opptreden , hun lærer å slå på tromme

 

Bilder, komposisjon, utsnitt, bevegelse.

Variasjonen i utsnitt og vinkel må være stor nok til at motivet ikke hopper...

Klipp: bringe handling fremover, skape dialog, forflytning i tid og rom

Klipp i bevegelse på skjermen: handlingens posisjon i formatet bør være omtrent den samme på innpunkt som på utpunkt.

Kamerabevegelser er også klipp

Orson Welles: Citizen Kane -begynnelsen med dødsscene og nyhetsfilm. Scene fra barndommen + dialogscene med kona
3. personlighet, tid og rytme -å etablere et univers

Andrej Tarkovskij: Stalker

Martin Scorsese: Taxi Driver -begynnelsen til og med første kjøring , andre møtet m Jodie, våpentrening, slutten fra ankomst til hotellet

Leni Riefenstahl: Viljens triumf scene med symbolikk, massevirkning og symmetri kontrastert med tette klipp av Hitler

4. referanser genre undertekst

 

Chris Marker:La Jete hele filmen hvis vi har tid (foto, fotoroman, science fiction)

Kommentar og bilde

LENKER
keyframe.org om digital cinema
editor's net
pov Dansk netttidsskrift om film. Artikkel om filmklipping av Vinka Wiedeman
zerocut Filmklipp terminologi
norsk filmutvikling
Norsk filminstitutt
Filmform Film- og videodistribusjon og arkiv i Sverige
BØKER

Jan Toreg: Klipp til...

Walter Murch: In the blink of an eye-a perspective on film editing 2nd edition