Internett og nettverk er både verktøy, arena, tema og omgivelser for kunst.

Internett påvirker også andre sider av kunsten enn den som presenteres som nettkunst.

  • hente og utveksle informasjon
  • korrespondere
  • samarbeide

    verktøy

  • nettverk fellesområder og mailinglister
  • innflytelse på annen kunstpraksis -egne eksempler

net.art

Uformelle nettverk av kunstnere og andre aktører oppstod paralelt med net.art net.art var en del av kommunikasjonsformen sammen med mailinglister og felles fysiske møtepunkter.

Nye sosiale strukturer med evaluerende makt oppstår-også på Internett. De tradisjonelle kunstinstitusjonene forsøker å følge opp, men klarer i liten grad å bli aktører-noe som antakelig er nødvendig i dette feltet.

Sannsynligvis har vi ikke de kulturinstitusjonene som vi trenger for å utvikle kunstfeltet på internett. Museumsdebattene florerer for tiden.

Uformelle internasjonale nettverk med stadige møter og arrangementer er en del av den kunstneriske aktiviteten og de viktigste utviklingsmiljøene for nettkultur.

net.art er dødt, mens nettkunst er forstått som kunst på Internett knapt har begynt. Nettverkene er fortsatt under utvikling

STARTSIDER
Channels http://channels.mur.at/
Sarai http://www.sarai.net/
Ctheory http://www.ctheory.net/
Rhizome http://rhizome.org
The Thing

http://www.thing.at Wien

http://www.thing.org Berlin

http://www.thing.net New York

nettime http://www.nettime.org/
spectre http://post.openoffice.de/cgi-bin/mailman/listinfo/spectre
nice http://nice.x-i.net
e-kunst http://kunst.no/e-kunst/
video
lossless video http://www.videokasbah.net/lossless.html
unxposed http://www.unxposed.com/
Danish Video Data Bank http://www.videoart.suite.dk/videofestivals/index.htm
nettradio/lyd
orang.org http://meta.orang.org/
microsound http://www.microsound.org/
xchange http://xchange.re-lab.net
norske nettsteder
kunstnett http://www.kunst.no
pnek http://www.pnek.
Atelier Nord http://www.anart.no
BEK http://www.bek.no
TEKS http://www.teks.no
notam http://www.notam02.no/
Localmotives

http://www.localmotives.no

Gjennom utviklingen av programvare og økningen av kapasitet oppstår nye muligheter og nye former. Video, animasjon og direktesendinger av både lyd og bilde.
Needweb Flash "consumer club" Needweb
Xchange-mailingliste, nettverk for nettradio http://xchange.x-i.net/
Subbau -galleri, nettverksorganisasjon http://www.subbau.org/
Superchannel-webTV http://www.superchannel.org
Tate Modern webcast http://www.tate.org.uk/modern/programmes/webcasting

 

ARTIKLER ONLINE

Introduction to net. art (Shulgin/Bookchin)
Beyond Interface. Museums and the Web (Steve Dietz and others)
Site-specifity in net.art Inke Arns