"Husholdningsdialog" var et samarbeidsprosjekt med Christel Sverre i forbindelse med RAM galleris 10-års jubileumsutstilling. Utstillingen het "Gardin" og dette var også i vid forstand utstillingens tema.

Vi lagde derfor hver vår videoprojeksjon over trivielle tema og presenterte dem sammen i to vinduer vendt mot Kirkegata. Vi prosjiserte bakfra mot sandblåste pleksiglassplatersom hang litt inne i rommet.

 

For en grundig presentasjon av begge videoene slik de forholdt seg til hverandre, se vedlagt CD-ROM (PC- format)